• روابط اجتماعی در کودکان 4

روابط اجتماعی در کودکان

روابط اجتماعی در کودکان

روابط اجتماعی در کودکان و ارتباط موثر که پایه و اساس موفقیت اجتماعی است ،  از مهارت های مجزایی تشکیل شده است . فعالیت هایی که قرار است مشاوران هیروو در این بخش به آن ها به تفصیل بپردازد به کودکان کمک می کند تا بدانند چه جایگاهی برای دیگران دارند و همچنین مهارت هایی را برای روابط اجتماعی در کودکان که برای دوست یابی بسیار مهم است را یاد بگیرند .

 

 

روابط اجتماعی در کودکان 1

 

روابط اجتماعی در کودکان و یا حتی بطور کلی  نوعی ” زبان ” محسوب می شود و کودکان با توانایی های متفاوتی در یادگیری این زبان به دنیا می آیند ، درست مانند تفاوت هایی که در یادگیری مسایل دیگر دارند . اما بدون شک ارتباط موثر و روابط اجتماعی در کودکان را می توان با تمرین و تشویق آموخت .

کمک به درک روابط اجتماعی در کودکان

این بخش برای کمک به درک روابط اجتماعی در کودکان در مورد چیزهایی که آن ها را منحصر به فرد می کند ، آغاز می شود . گام بعدی به کودکان کمک می کند مهارت هایی را که در ایجاد ارتباط اولیه با کودکان  و روابط اجتماعی در کودکان دیگر دخیل هستند را یاد بگیرند .

آن ها باید بدانند چگونه خودرا معرفی کنند ، چگونه مکالمه ی خصوصی را با کودکی دیگر  شروع کنند و سپس یاد بگیرند که چگونه مکالمه ای را در گروه حفظ کنند .

بسیاری از کودکانی که دچار مشکلات مهارت های ارتباطی هستند فنون نادرستی را برای تعامل با دیگران و روابط اجتماعی در کودکان انتخاب می کنند .

آن ها ممکن است لاف بزنند و سعی کنند توجه دیگران را جلب کنند ، این روش اغلب می تواند منجر به طرد شدن آن ها از گروه شود . سایر کودکان ممکن است عقب نشینی کرده و فقط گروه را تماشا کنند که این موضوع در نهایت ممکن است منجر به نادیده گرفته شدن آن ها شود .

 

 

روابط اجتماعی در کودکان 2

روش بهتر برای آموزش روابط اجتماعی در کودکان

اینکه کودکان را به دلیل رفتار نادرست شان مورد انتقاد قرار دهیم ، روش خوبی نیست . انتقاد ممکن است منجر به خودآگاهی و حتی رنجش شود . روش بهتر برای روابط اجتماعی در کودکان اینست که مهارت های جدیدی را به کودکان آموزش دهیم و بگذاریم مزیت موفقیت های اجتماعی جدید را تجربه کنند .

مهارت هایی که کودکان دراین بخش می آموزند به روابط آنها با بزرگتر ها و همچنین سایر روابط اجتماعی در کودکان کمک میکند . هر قدر والدین و به مراتب بالاتر سنی معلمان الگوهای بهتری در زمینه ی روابط جتماعی در کودکان باشند و آنها را بیشتر تشویق کنند ، این مهارت ها را زودتر می آموزند .

بررسی اولین مهارت برقراری روابط اجتماعی در کودکان

هدف یاد گیری : کسب اطلاعات بیشتر درباره ی هریک از اعضای گروه ؛ تایید این موضوع که اگرچه انسان ها علایق متفاوتی دارند اما ازبسیاری جهات شبیه یکدیگرند .

مهارت : روابط اجتماعی در کودکان ، آگاهی اجتماعی

از کودکان بخواهید به سایر اعضای گروه نگاه کنند و تفاوت ها و شباهت های آنها را ملاحظه کنند .

به کودکان بگویید : اکثر گروه ها چیز های مشترکی دارند . به عنوان مثال در این کلاس همه ی شما تقریبا در یک سن و سال هستید و همگی در حال یاد گیری چیزهایی هستید که کودکان هم سن و سال شما هستند ، در یک گروه ورزش اعضای یک تیم به یک ورزش خاص علاقه دارند . در عین حال هریک از افراد این گروه ها دارای علایق و ویژگی های خاص خود هستند . بنابراین هریک از ما علیرغم اینکه ویژگی های مشترکی با افراد گروه داریم اما به طور کامل منحصر بفرد هستیم ، اما برای برقراری روابط اجتماعی بهتر نیازمند شناخت آن ها می باشیم .

 

برای استفاده از خدمات مشاوره کودکان و نوجوان و کسب اطلاعات بیشتر ، از سراسر کشور (تهران و شهرستانها )

با مشاوران هیروو

تماس حاصل فرمایید تا از مشاوره روانشناسان و متخصصان کودک و نوجوان بهره مند شوید

درباره نویسنده:

پیام بگذارید